Bestyrelse

Formand: Jette Nielsen

Kasserer: Inge-Lene Nyvang

Sekretær: Ulla Jeppesen

Birgit Jepsen

Yvonne Nielsen