Nyhedsbreve m.v

På denne side vil der løbende komme nyhedsbreve fra Vævekredsene i Danmark

Nyhedsbrev nr. 1, 2022

Bestyrelsen

Bestyrelsen har netop holdt et on-line møde og taget fat på arbejdet i 2022. Vi har siden generalforsamlingen i oktober 2021 søgt en del fonde for at finansiere udstillingen til maj. Vi har endnu ikke svar på alle ansøgningerne, men er fortrøstningsfulde.

Vi har planlagt en bestyrelsesweekend midt i februar i Ringkøbing, hvor vi udover planlægning af udstillingen til maj tager fat på planlægningen af de Tekstile Højskoledage i 2023.

Vi har givet tilsagn om at bistå på Nordic Weaving Networks stand på vævemessen i Halmstad 22.-24. september 2022.

Klæder skaber folk – folk skaber klæder; medlemsudstilling

Vi har travlt med at forberede annoncering og planlægning i øvrigt. Vi har censor og taler til ferniseringen på plads. Væver Jette Flemming vil forestå censureringen og Lene Tanggaard, Rektor ved Designskolen i Kolding vil holde åbningstalen.

Vi udsender midt i februar vejledning til hvordan man indsender emner/værker til udstillingen. Vi håber at se mange flotte, kreative og emner. Husk vi har defineret udstillingens tema, som alt der har med beklædning og tilbehør at gøre.

Vi gør opmærksom på, at det vil kun være muligt at udstille, hvis man er medlem i en vævekreds, som betaler kontingent.

Fra væver til væver – FaceBook

På generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at gøre med ud af de sociale medier. Den opgave har vi taget til os. Vi har nu en FaceBook gruppe, som hedder fra ”fra væver til væver”. Vi vil gerne opfordre jer alle til at bruge den!

Her kan man f.eks. annoncere begivenheder i egen vævekreds. Mange kredse har et ønske om at vide mere om udstillinger og arrangementer i eget nærområde. Så brug gruppen til at gøre opmærksom på kommende arrangementer hos jer.

Kontingentbetaling

For jer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2022.

Det er skrevet før, men vi har brug jeres kontingentindbetaling. Når vi søger fondsmidler og legater, så er det vigtigt at vi kan vise en egen finansiering.

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet en faktura, som I selv bedes udfylde. Den kan indgå som bilag i jeres regnskabsdokumentation, så der er dokumentation for kontingentindbetalingen i jeres regnskab. Derfor sender vi også dette nyhedsbrev til de kasserer, som vi har e-mailadresse på.

Indbetaling sker til konto 2451 43 81 708212 mrk. med årstal og navn på vævekreds inden 1. februar 2022.

På forhånd tak for jeres indbetaling

På bestyrelsen vegne

Merete Stavnsbjerg, formand

1.Nyhedsbrev nr.1, 2021

Bestyrelsesmøde 11-3-2021Bestyrelsen har holdt et virtuelt møde i marts. Som alt andet foreningsarbejde er vi fortsat begrænset i aktiviteterne og mødes kun via skærme.Rikke Nielsen er udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.Vi er derfor glade for at vores suppleant,Irene Friberg, er indstillet på at tage en tørn som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. STOR tak til Rikke, for din indsats i bestyrelsen og god vind fremover. Landsmøde og generalforsamling2020og 2021Desværre blev det jo nødvendigt at udskyde landsmøde og generalforsamling i marts. Vi har nu besluttet at flytte Landsmødet og generalforsamling til efteråret 2021. Vi afholder Landsmøde og generalforsamling for både 2020og 2021lørdag d.9. oktober 2021og Gudenådalens vævere i Bjerringbro er vært. Denne gang tror vi på, at vaccinationerne holder covid-19 på afstand, så det bliver sikkert at mødes.Invitation og dagsorden følger, når vi er kommet tættere på mødedatoen.Aktiviteter i 2019/2020Som vi tidligere har skrevet tilmeldte vi Vævekredsene i Danmark til at deltage med en stand på Alt om Håndarbejdsmesserne i Rødovre og Middelfart.Men som så meget andet, blev disse messer heller ikke afholdt, men er udsat til 2022. Vi har fortsat planer om at deltage i 2022. Disse messer vil give os mulighed for at synliggøre vævning i håndarbejdsuniverset og også mulighed for at fortælle om fordele ved at være medlem i en vævekreds. Vi undersøger mulighederne for at afholde en weekend workshop i foråret 2022 et sted Midtjylland, fokus på basal væveteori, garnberegning og basis opsætning af væv.Der er under coronakrisen kommet en del nye vævere, for hvem vi tror det vil være en god mulighed for at få bedre hold om vævebegreber og samtidig møde andre med tilsvarende interesse. Vi vil samtidig kraftigt opfordre medlemskredsene til at hjælpe nybegyndere med råd og vejledning, gerne som en mentor ordning. Selvom der måske ikke er plads til flere aktive vævere i jeres kreds, så opfordrer vi til at hjælpe, så ingen taber modet i opstartsvanskeligheder. Bestyrelsen ser også på muligheder for at gennemføre en landsdækkende udstilling. Vi har fået flere tilkendegivelser, som siger at medlemskredsene ser det som en god aktivitet, og gerne at det bliver en temaorienteret udstilling. 2Tekstile Højskoledage 2022–udsættes til 2023Vi har arbejdet med at gennemføre Tekstile Højskoledage i efteråret 2022, men da den store vævemesse i Halmstad, Sverige nu er flyttet til september 2022, så har vi besluttet at flytte de næste Tekstile Højskoledage til september 2023. Vi har, som tidligere skrevet, så småt taget fat på planlægning og forventer fortsat at afholde dagene på Nørregårds Højskole ved Bjerringbro. Vi vil fortsat meget gerne tage imod ideer og ønsker. Som i 2019 lægger vi vægt på indhold og workshops som relaterer sig til vævning, men selvfølgelig er der også plads til andre tekstile workshops. Medlemsopbakning. Vi vil gerne opfordre til at Nyhedsbrev fra Vævekredsene i Danmark formidles til alle medlemmer i kredse og foreninger. Selvom mange foreningsaktiviteter er nulstillet, så har vi fortsat brug for jeres kontingent. Medlemskredse, som endnu ikke har betalt, kan fortsat indbetale, så vi kan fortsætte vores aktiviteter. Nordea Bank, Reg. Nr. 2451 konto nr. 4381708212 Kontaktinformationer Ligesom flere medlemskredse har fået egen mailadresse, så har Vævekredsene i Danmark har også fået egen mailadresse: vaevekredsene@gmail.com Vil meget gerne vedligeholde et godt medlemskartotek, så hvis I skifter mailadresse, formand eller kasserer, så husk at give os besked. Frederiksværk d.11-4-2021 På bestyrelsens vegne Merete Stavnsbjerg