Nyhedsbreve m.v

På denne side vil der løbende komme nyhedsbreve fra Vævekredsene i Danmark

1.Nyhedsbrev nr.1, 2021

Bestyrelsesmøde 11-3-2021Bestyrelsen har holdt et virtuelt møde i marts. Som alt andet foreningsarbejde er vi fortsat begrænset i aktiviteterne og mødes kun via skærme.Rikke Nielsen er udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.Vi er derfor glade for at vores suppleant,Irene Friberg, er indstillet på at tage en tørn som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. STOR tak til Rikke, for din indsats i bestyrelsen og god vind fremover. Landsmøde og generalforsamling2020og 2021Desværre blev det jo nødvendigt at udskyde landsmøde og generalforsamling i marts. Vi har nu besluttet at flytte Landsmødet og generalforsamling til efteråret 2021. Vi afholder Landsmøde og generalforsamling for både 2020og 2021lørdag d.9. oktober 2021og Gudenådalens vævere i Bjerringbro er vært. Denne gang tror vi på, at vaccinationerne holder covid-19 på afstand, så det bliver sikkert at mødes.Invitation og dagsorden følger, når vi er kommet tættere på mødedatoen.Aktiviteter i 2019/2020Som vi tidligere har skrevet tilmeldte vi Vævekredsene i Danmark til at deltage med en stand på Alt om Håndarbejdsmesserne i Rødovre og Middelfart.Men som så meget andet, blev disse messer heller ikke afholdt, men er udsat til 2022. Vi har fortsat planer om at deltage i 2022. Disse messer vil give os mulighed for at synliggøre vævning i håndarbejdsuniverset og også mulighed for at fortælle om fordele ved at være medlem i en vævekreds. Vi undersøger mulighederne for at afholde en weekend workshop i foråret 2022 et sted Midtjylland, fokus på basal væveteori, garnberegning og basis opsætning af væv.Der er under coronakrisen kommet en del nye vævere, for hvem vi tror det vil være en god mulighed for at få bedre hold om vævebegreber og samtidig møde andre med tilsvarende interesse. Vi vil samtidig kraftigt opfordre medlemskredsene til at hjælpe nybegyndere med råd og vejledning, gerne som en mentor ordning. Selvom der måske ikke er plads til flere aktive vævere i jeres kreds, så opfordrer vi til at hjælpe, så ingen taber modet i opstartsvanskeligheder. Bestyrelsen ser også på muligheder for at gennemføre en landsdækkende udstilling. Vi har fået flere tilkendegivelser, som siger at medlemskredsene ser det som en god aktivitet, og gerne at det bliver en temaorienteret udstilling. 2Tekstile Højskoledage 2022–udsættes til 2023Vi har arbejdet med at gennemføre Tekstile Højskoledage i efteråret 2022, men da den store vævemesse i Halmstad, Sverige nu er flyttet til september 2022, så har vi besluttet at flytte de næste Tekstile Højskoledage til september 2023. Vi har, som tidligere skrevet, så småt taget fat på planlægning og forventer fortsat at afholde dagene på Nørregårds Højskole ved Bjerringbro. Vi vil fortsat meget gerne tage imod ideer og ønsker. Som i 2019 lægger vi vægt på indhold og workshops som relaterer sig til vævning, men selvfølgelig er der også plads til andre tekstile workshops. Medlemsopbakning. Vi vil gerne opfordre til at Nyhedsbrev fra Vævekredsene i Danmark formidles til alle medlemmer i kredse og foreninger. Selvom mange foreningsaktiviteter er nulstillet, så har vi fortsat brug for jeres kontingent. Medlemskredse, som endnu ikke har betalt, kan fortsat indbetale, så vi kan fortsætte vores aktiviteter. Nordea Bank, Reg. Nr. 2451 konto nr. 4381708212 Kontaktinformationer Ligesom flere medlemskredse har fået egen mailadresse, så har Vævekredsene i Danmark har også fået egen mailadresse: vaevekredsene@gmail.com Vil meget gerne vedligeholde et godt medlemskartotek, så hvis I skifter mailadresse, formand eller kasserer, så husk at give os besked. Frederiksværk d.11-4-2021 På bestyrelsens vegne Merete Stavnsbjerg