Referat fra bestyrelsesmøde 27.10.2020

Referat af bestyrelsesmøde Horsens vævekreds den 27.10.2020

Tilstede: Jette N, Pys, Yvonne, Ulla (referent)

I anledning af, at der igen er kommet nye retningslinjer med reduktion i forsamlingsloftet max. 10 personer, har vi i bestyrelsen set os nødsaget til at ændre vævekredsens normale forsamlingsdag om tirsdagen, til to forsamlingsdage.

Vi har dannet to grupper:

Rød gruppe der mødes på tirsdage og grøn gruppe der mødes på torsdage. Farverne relateres til rengøringsopgaver.

Vi supplere vores husregler med regler for omgang med hinanden og rengøring af fælles berøringsflader og egne berøringsflader, som er relateret til corona situationen og som vil bortfalde når vi engang får normale tilstande igen.

Med hensyn til fællesspisning er den suspenderet, medlemmer medbringer egen mad og drikke.

For at undgå for megen bevægelse tæt på hinanden i køkkenområdet opfordres medlemmerne til selv at medbringe service og bestik og vaske det op hjemme.

Endvidere opfordrer vi alle til at være opmærksomme på de situationer, hvor man kan være i risiko for at udsætte andre end sig selv for smitte, også dem der ikke er nævnt.

Yvonne laver en ny liste over, hvem der har ansvar for de funktioner, der er tilknyttet de to grupper.

Det drejer sig om vores sædvanlig rengøring af toiletgulv, vask af klude, viskestykker etc., støvsugning af fælles gangarealer. Listen hænger på opslagstavlen. Man kan jo bytte indbyrdes indenfor gruppen.

Der bliver lavet opslag til toilettet, med vejledning i afspritning af berøringspunkter på toilettet.

Jette N vil kontakte Ballegaard, med krav om at vi får egen lås til toilettet, da vi har bevis for at vores toiletpapir bliver taget til anvendelse på det andet toilet. Vi kan derfor heller ikke udelukke at vores toilet bliver brugt af andre.

Jette N køber remedier til afspritning, aftørring af berøringsflader.

Vi skal være opmærksomme på at kamme og spoleapparatet ikke tåler sprit eller vand. Spoleapparatets håndtag af træ, SKAL tørres af hver gang det er brugt.

Grupperne er blevet sammensat efter de indkomne ønsker og ser således ud:

Tirsdag: Jette Frugaard, Lotte, Inge-Lene, Christina, Lisbeth, Anita, Tove

Torsdag: Jane, Pys, Jette Nielsen, Lone, Else, Yvonne, Ulla

Hanne, Henny og Helle har meddelt at de indtil videre holder coronafri

Vi holder fast ved, at vi alle kan bruge vævelokalet udenfor de aftalte vævedage. For at det kan være sikkert for os alle genindfører vi reglen med, at man meddeler hele vævegruppen via sms, at man tager i vævestuen, dato og tidsrum. Dette for at den enkelte kan tage sine egne forholdsregler, med f.eks at være alene i vævestuen (det kunne jo være aktuelt for dem der holder ekstra afstand), eller at man gerne vil have selskab.

Når man bruger vævestuen udenfor de aftalte tidspunkter, gælder vores corona husregler også, dvs. udluftning, aftørring, afspritning og ikke mindst tømning af skraldespanden.