Hvem er vi

Horsens Vævekreds blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 27. april 2019.

Inden da havde en gruppe på 9 vævere haft til huse på Fuglsangsvej i Horsens.

Da der var udsigt til, at vi ville blive opsagt fra lejemålet og vi gerne ville have lidt bedre plads, begyndte vi at lede efter egnede lokaler. Vi så på forskellige muligheder, bl.a vores nuværende lokale på Ane Stauningsvej 21 A i Horsens. Lokalet havde tidligere været en del af kontormiljøet på Kirks fabrikker, Horsens. Lokalet var stort, hvilket gav os mulighed for at udvide vores kreds til 17 vævere, siden har vi udvidet medlemsskaren til 19 vævere. Vores erfaringer med væven spænder bredt, der nogle der har vævet i mere end 40 år og andre er lige begyndt. Der er to væver med væverlaugets faglige uddannelse i skaftevæv.

I forbindelse med vores flytning og udvidelse af gruppen besluttede vi, at danne foreningen: Horsens Vævekreds.

Vores væve er fordelt mellem medlemmernes egne og lånevæve, som foreningen stiller til rådighed for de medlemmer, som ikke selv har en væv med. I lokalet står således 19 skaftevæve af forskellige størrelser.

Vi har et fint bibliotek med vævebøger og magasiner.

Vi mødes hver tirsdag kl. 10 og væver så længe, vi har tid og lyst. Vi starter med en kop kaffe/the og taler om væveprojekter og hvad der ellers rører os. Vi har madpakker med til vores frokost og en dukse ordning, hvor vi skiftes til at holde toilettet rent og støvsuge fællesarealerne.

På torsdage væver vi fra kl 19 til kl 21.30

Vi har alle en nøgle til lokalet og kan derfor også komme og væve på andre tidspunkter i løbet af ugen. Vi er gode til at arrangere ekstra vævedage med hinanden. Vi er også gode til at hjælpe hinanden, når der skal bommes eller der er andre problemer, der skal løses.

Nye ikke erfarne vævere, hjælper vi, så det er let at komme i gang med væven.

Vævere, der er tildelt en væveplads, betaler 1000 kr i indskud, når vævepladsen tildeles og 600 kr i månedlig kontingent.

Alle, der ønsker det, kan blive passivt medlem af foreningen, mod et indmeldelses på aktuelt 100 kr. Som passivt medlem tilbydes deltagelse i foreningens kurser på foreningsvilkår.

Vi har en venteliste til vævepladserne. For at komme på venteliste, skal man være passivt medlem af foreningen

Vi har fortsat vores tradition med at lave 4- 6 kurser om året. Kalender

I efteråret 2021 har vi meldt os ind i Fora, hvor vi har store forventninger til samarbejdet.