Hvem er vi

Horsens Vævekreds blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 27. april 2019.

Inden da havde en gruppe på 9 vævere haft til huse på Fuglsangsvej i Horsens.

Da der var udsigt til, at vi ville blive opsagt fra lejemålet og vi gerne ville have lidt bedre plads, begyndte vi at lede efter egnede lokaler. Vi så på forskellige muligheder, bl.a vores nuværende lokale på Ane Stauningsvej 21 i Horsens. Lokalet havde tidligere været en del af kontormiljøet på Kirks fabrikker, Horsens. Lokalet var stort, hvilket gav os mulighed for at udvide vores kreds til de 17 vævere, vi er i dag. Vores erfaringer med væven spænder bredt, der nogle der har vævet i mere end 40 år og andre er lige begyndt. Der er en væver med væverlaugets faglige uddannelse i skaftevæv og fire der er godt i gang med den.

I forbindelse med vores flytning og udvidelse af gruppen besluttede vi at danne foreningen: Horsens Vævekreds.

Vores væve er fordelt mellem medlemmernes egne og lånevæve, som Jette Nielsen stiller til rådighed for de medlemmer, som ikke selv har en væv med. I lokalet står således 17 skaftevæve af forskellige størrelser og en Damaskvæv til fælles brug.

Vi har et fint bibliotek.

Vi mødes hver tirsdag kl 10 og væver så længe vi har tid og lyst. Om tirsdagen skiftes vi til at lave frokost til hinanden. Vi hjælpes ad to og to.

Vi har alle en nøgle til lokalet og kan derfor også komme og væve på andre tidspunkter i løbet af ugen. Vi er gode til at arrangere ekstra vævedage med hinanden. Vi er også gode til at hjælpe hinanden, når der skal bommes eller der er andre problemer, der skal løses.

Vi har fortsat vores tidlige tradition med at lave 4- 6 kurser om året. Siden september 2019 har vi haft to kurser med opsætning af damaskvæv, så nu er vi i gang på væven. Vi har også haft et kursus i båndvævning.

Damaskvæven er blevet solgt, den fyldte meget og blev ikke brugt. I stedet for får vi plads til en almindelig skaftevæv mere og kan byde et medlem nummer 18 velkommen.