Vævesæsonen er godt i gang

Vi er nu godt inde i første halvdel af 2024. Der er gang i vævene, og hos flere er årets første trende blevet fyldt med islæt og klippet af. Idéer og erfaringer udveksles.

I januar havde vi et fantastisk foredrag med Ulrikka Mokdad, hvor vi blev opdateret i billedvævets udvikling. Et meget spændende foredrag, hvor vi blev bragt tilbage til de gamle grækere og Egyptere, hvorefter vi drog videre gennem vikingetiden, middelalderen til vor tid. Vi så billeder af gobeliner, med guld, magtsymboler og historie fortælling. Vi hørte om gobeliner som havde overlevet, trods krige og manglende viden om deres eksistens. Spændende hvad gamle tekstiler kan fortælle. Tak til Nordea Fonden for støtte.

Uddrag af et vikingeskib fra Överhogdalgobelinerne https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%96verhogdalgobelinerne

I februar afholdt vi en UFO-aften, hvor vi mødtes i vævestuen, med nogle af vores ufærdige håndarbejdes projekter. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik en anden snak end på vores vævedage.

I marts havde vi kursus om kanter på tværs og langs. Kurset var et tilløbsstykke med deltagere fra flere andre væveforeninger. Winnie Poulsen strøede om sig med guldkorn, det må kunne ses på vores kanter og afslutninger fremover.

Vi blev kontaktet af Kirsten Graversen, som har været leder af Klædeskabet på industrimuseet, Horsens, efter foredraget med Ulrikka Mokdad. Kirsten var leder af et billedvævnings projekt på Silkeborg Daghøjskole i slutningen af sidste årtusinde https://arkiv.dk/vis/4235994. Her blev dagpengemodtagere tilbudt at modtage væveundervisning og var med til at væve vægtæpper, bl.a. et 30 meter langt tæppe, som beskrev Silkeborgs historie fra stenalderen til 1996. Tæppet blev vævet i samarbejde med et indkøbscenter i Silkeborg. Centeret eksistere ikke mere og tæppet er gemt i flyttekasser på Silkeborg museum.

I marts havde vi generalforsamling. Vi startede med fællesspisning, som er en dejlig tradition. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Vi besluttede at nedsætte kontingentet for passive medlemmer til 100 kr / år. Som passivt medlem kan man komme på venteliste til en væveplads i vævestuen, deltage i foreningens kurser til medlemspris, komme i vævestuen på vævedage, deltage i generalforsamling uden stemmeret, deltage i vores medlemsarrangementer. Blive orienteret om nyheder.

Gulvløber med trend i fiskegarn, islæt tæppeuld

Godt Nytår

2024 er begyndt, Dronningen har valgt at abdicere, mon ikke det er med en tanke om at der skal blive mere tid til fordybelse i det kreative.

Vi i Horsens vævekreds tager udfordringen fra Dronningen op. Vi fortsætter med at væve og udvikle. På vores store fællesvæv er der sat 20 meter trend op, til viskestykker. Vi valgt en opsætning fra Väv-magasinet, Väv 4 2022, Prickig handduk i varpmønstrad tuskaft.

En opsætning, som har givet lidt udfordring til alle, de mest øvede har søllet og bundet op, de mindre øvede holder nu tungen lige i munden, når der skal trampes.

På vores lille fællesvæv, har vi sat op til nogle små poser i dobbeltvæv og når dette projekt er færdig, vil vi sætte op til væveprøver. Vores plan er at væve tekstilprøver ud fra det lille kompendium, vi købte af Benedicthe Harder.

På vores “egne” væve er der gang i mange forskellige projekter, der væves karklude, grydelapper, viskestykker, tæpper, siddeunderlag, løbere og puder.

I løbet af 2024 har vi også planlagt foredrag med Ulrikka Mokdad Billedvævningens historie, en Ufo-aften, kursus med Winnie Poulsen Kalender og generalforsamling.

Foredraget med Urikka Mokdad foregår i mødelokalet ved Horsens Bibliotek, mandag den 29.1.2024 kl 19.30.

Ufoaften den 7.2.2024, kl 19 i vævelokalet på Ane Staunings vej, alle interesserede er velkomne.

Generalforsamling den 7.3.2024, tid og dagsorden følger, alle medlemmer kan deltage, passive uden stemmeret.

Husk at vi væver hver tirsdag fra kl. 10 – 14.30 og torsdag aften fra kl 19-21. Kom og besøg os.